Вход за членовеЗабравена парола?

Последни новини

 • :: Новина 3
  Четвъртък, 26 Август 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
 • :: Новина 2
  Четвъртък, 26 Август 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
 • :: Новина 1
  Четвъртък, 26 Август 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
Членство - Права и задължения

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В АСОЦИАЦИЯТА

14. /1/ Всеки член на АСОЦИАЦИЯТА може по всяко време да прекрати членството си, в случай, че не дължи парични суми на същата.

/2/ За целта той подава молба до Управителния съвет, който предприема действия по заличаване на напускащото лице от всички документи на АСОЦИАЦИЯТА за напред.

/3/ Член на АСОЦИАЦИЯТА се узключва с мотивирано решение на Общото събрание, прието с мнозинство от 2/3 от членовете му, при системно нарушаване на Устава или при системно неизпълнение на решенията на Управителните органи на АСОЦИАЦИЯТА.

/4/ Членственото правоотношение автоматично се прекратява при системно невнасяне на членски внос повече от 3 месеца или при системно неучастие в дейността на АСОЦИАЦИЯТА. Нарушенията се констатират от Управителния съвет въз основа на документи, съдържащи доказателства за тях. В този случай Управителният съвет предприема действията по чл. 14, ал. 2 от Устава. Потърпевшият има право да обжалва решението за изключване пред Общото събрание. Обжалването не спира изпълнението.