Вход за членовеЗабравена парола?

Последни новини

 • :: Новина 3
  Четвъртък, 26 Август 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
 • :: Новина 2
  Четвъртък, 26 Август 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
 • :: Новина 1
  Четвъртък, 26 Август 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
За нас

Алпийският способ (въжен достъп) е начин за достигане и позициониране на работното място от работниците посредством система от въжета и специална екипировка.

Квалификацията на работещите по стандартите на АРАС е разделена на три нива: 1-во ниво техник; 2-ро ниво старши техник; 3-то ниво отговорник (супервайзор). Техникът  може да се придвижва по изградена систима от въжета, за да свърши определена работа. Старши техникът изгражда системите и закрепва въжета. Работи и същевременно наблюдава и контролира техниците от 1-во ниво. Отговорникът съставя цялостната стратегия за работа. Отговаря за абсолютно всички аспекти от работния процес. Най-вече следи за спазване правилата за безопасност.

Обучението на техниците се провежда на специално приготвен полигон за шест дни, като в последния ден е изпитът. Изпитът е писмен, устен и практически, продължава 7-8 часа и се провежда от квалифициран оценител от АРАС.

Основен принцип при алпийския способ по АРАС е: "Винаги на минимум две опорни точки". Системите се изграждат така, че да има основна (работна) линия и осигурителна линия. Работещият е длъжен да е закрепен и за двете! Работният екип може да се състои от различен брой и квалификация техници, но задължително трябва да има един 3-то ниво - отговорник. Посочените, както и много други правила, залегнали в ръководството на АРАС, са гаранция за безаварияна и безопасна работа за фирмите членки на асоциацията.

Ръководството на АРАС си е поставило за цел да взаимодейсйтва и съдейства с органи на държавната и стопанската структура, като "Строителната камара"; "Агенцията по охрана на труда" и др. Европейската практика е доказала, че сдружения като АРАС са в основата на редица мероприятия и мерки, предприети от държавната администрация, във връзка с безопасните условия на труда в различни браншове.

Самоорганизацията и вътрешен контрол на принципа за членство в АРАС е сигурна гаранция за това, че членовете на асоциацията изпълняват високи критерии за безопасност.

В този смисъл АРАС се явява необходимост, задоволяваща все по-широкото приложение на въжения достъп в различни професии.