Вход за членовеЗабравена парола?

Последни новини

 • :: Новина 3
  Четвъртък, 26 Август 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
 • :: Новина 2
  Четвъртък, 26 Август 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
 • :: Новина 1
  Четвъртък, 26 Август 2010 11:57

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

   
Асоциация на работещите по алпийски способ


АРАС е дружество с идеална цел.

Асоциацията на работещите по алпийски способ е учредена през януари 2001 г. след предварителни консултации и разговори с водещи фирми, работещи с въжен достъп от цялата страна. Тези фирми бяха изправени пред предизвикателството да отговорят на съвременните европейски директиви и национални изисквания по ЗЗБУТ, относно безопасността при работа на височина, както и да осигурят изискваното от европейската директива 2001/45/СЕ на Европейски парламент подходящо обучение на персонала извършващ дейности с въжен достъп.

Основната цел на АРАС беше да създаде безупречно висок стандарт за безопасност и да подчертае професионалния подход на фирмите членуващи в асоциацията.

Основните насоки на асоциацията са две:

 1. Създаването на нова национална система за безопасна работа чрез въжен достъп, която да създаде ясен паралел с водещите световни примери в областта, с цел поставянето на българските фирми от бранша с тези от новата европейска пазарна среда.
 2. Създаването на надеждна система за обучение, квалификация и картотекиране на персонала, зает с въжен достъп, която да  бъде приемлива както за българския, така и за международния пазар и да се ползва от международни инвеститори в страната и по света.

Резултати от дейността на АРАС:

 1. В изпълнение на нормативните изисквания и поставените си цели,АРАС разработи и прие ,,Ръководство за безопасна работа на височина с въжен достъп /Алпийски способ/" и ,,Основни изисквания за квалификация на персонала работещ по методите на Индустриалния алпийски способ". Тези два документа са съобразени изцяло с европейските и българските директиви по отношение на безопасната работа.
 2. От 202 г. АРАС като работодателска организация провежда специализирано обучение за работа с въжен достъп /Алпийски способ/. Тази възможност е предвидена в чл. 9 на Закона за професионалното образование и обучение. Обучението на техниците по въжен достъп се извършва на базата на посочените по-горе документи от атестирани от АРАС фирми. АРАС контролира обучението и провежда удостоверителен изпит след завършването му. За поддържане на постоянно високо ниво на преподаване и оценяване, АРАС провежда ежегодни семинари които са задължителни за инструкторите и оценителите.

Към настоящия момент обучението се провежда по модулна програма разработена в рамките на проект ,,Пренос на квалификацията на техника по въжен достъп" - TSC по програма ,,Леонардо да Винчи" на ЕС.

Документи издавани от АРАС:

 1. Лична квалификационна карта - удостоверява нивото на квалификация на работник. Издава се с давност от три години.
 2. Работна книжка - удостоверява работния опит на техника и преминатите курсове на квалификация и преквалификация.
 3. Фирмен атестат - удостоверява удостоверява въвеждането на създадените правила в оганизацията на работа на дадена компания и капацитета и за извършване на дейности с въжен достъп и обучения по системата на АРАС.


 
Акценти

БезопастностБезопасност
Единодушно е мнението, че е крайно време да се постигне уеднаквяване на критериите за безопасност...

 

ДокументиОсновни документи
“Ръководство за работа по алпийски способ” и “Основни изисквания за квалификация на персонала”...

 

повече
 
Изисквания и правила

Спазвайки залегналите изисквания и правила, фирмите от АРАС постигат много високо качество на способите за работа на височина и труднодостъпни места чрез въжен достъп.

Работникът, квалифициран и организиран по стандартите на АРАС, практикува професионалните си умения по гарантирано безопасен начин, работейки от въжета.

 

повече